KALKINMA AJANSLARI
Türkiye’de kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan 26 adet kalkınma Ajansı bulunmaktadır.
Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Mali Destek Türleri
Kalkınma ajansları tarafından uygulanacak mali destek türleri şunlardır:
a) Doğrudan finansman desteği,
b) Faiz desteği,
c) Faizsiz kredi desteği.

Doğrudan Finansman Desteği
Doğrudan finansman desteği, ajansın başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır ve bu destek proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırılır.

Faiz Desteği
Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

Faizsiz Kredi Desteği
Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.

Teknik Destek
Ajans; yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlar.

Ajansın Adı Kapsadığı İl/ler İletişim
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) TR10: İstanbul www.istka.org.tr
Trakya Kalkınma Ajansı TTR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ www.trakyaka.org.tr
Güney Marmara Kalkınma Ajansı TR22: Balıkesir, Çanakkale www.gmka.org.tr
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) TR31: İzmir www.izka.org.tr
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) TTR32: Aydın, Denizli, Muğla www.geka.org.tr
Zafer Kalkınma Ajansı TR33: Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak www.zafer.org.tr
Bursa Eskişehir Bilecik, Kalkınma Ajansı (BEBKA) TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir www.bebka.org.tr
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA) TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova www.marka.org.tr
Ankara Kalkınma Ajansı TR51: Ankara www.ankaraka.org.tr
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) TR52: Karaman, Konya www.mevka.org.tr
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) TR61: Antalya, Burdur, Isparta www.baka.org.tr
Çukurova Kalkınma Ajansı (CKA) TR62: Adana, Mersin www.cka.org.tr
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye www.dogaka.org.tr
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİ-KA) TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir www.ahi-ka.org.tr
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat www.oran.org.tr
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak www.bakka.org.tr
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop www.kuzka.org.tr
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat www.oka.org.tr
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum www.kudaka.org.tr
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars www.serka.org.tr
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli www.fka.org.tr
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van www.daka.org.tr
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis www.ika.org.tr
Karacadağ Kalkınma Ajansı TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa www.karacadag.org.tr
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt www.dika.org.tr

wso shell
Recovery shell
k2 shell
Hack Forum
Hack Forum
Mirror zone defacer kayit
Guncel Hack Forum
mirror zone Forum Hack Forum Hack mirror zone wso shell wso shell recovery shell k2 shell Hack Forum Hack Forum Hack Sitesi Hack Forum mirror zone mirror zone mirror zone instagram takipci kasma