TKDK’nın amacı; AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasını sağlamaktır. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”, 18/05/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 15.05.2012 tarihinde Altıncı Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır..

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

• Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

• Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).

• Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

Destek Adı

Kimler Başvurabilir

Uygun harcamalar

Proje Bütçesi Alt ve Üst Limitleri

Hibe Desteği Oranı

Proje Süresi

Dokümanlar

TEDBİR 101: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

1. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 

 

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta,
Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,
Tokat, Yozgat illerindeki Süt üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler ve 10 ineklik yaşayabilirlik eşiğinin hemen altında yer alan süt üreten tarımsal işletmeler 
• Makine- Ekipman Alımı,• Bilgi Sistemleri Alımı,

• Yapım İşleri,

• Hizmet Alımı

 

Başvuru sahipleri; tarımsal isletmelerindeki sut hayvanlarının sağlığının ve elde edilen ürünlerin kalite ve hijyeninin iyileştirilmesine, barınak ve depoların modernize edilerek hijyenik hale getirilmesine, kaliteli yem üretimine ve cevre dostu üretime yönelik projeler sunmaya davet edilmektedir.

En az 15.000 AvroEn fazla 1.000.000 Avro

 

%50-60  En fazla24 ay

 

  

 

 

 

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

2. Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Kırmızı et  Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum,
Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat,
Van, Yozgat illerindeki işletmeler
• Makine- Ekipman Alımı,• Bilgi Sistemleri Alımı,

• Yapım İşleri,

• Hizmet Alımı

 

Başvuru sahipleri; tarımsal isletmelerindeki besi hayvanlarının sağlığının ve elde edilen ürünlerin kalite ve hijyeninin iyileştirilmesine, barınak ve depoların modernize edilerek hijyenik hale getirilmesine, kaliteli yem üretimine ve cevre dostu üretime yönelik projeler sunmaya davet edilmektedir.

En az 15.000 AvroEn fazla 500.000 Avro

 

%50-65  En fazla24 ay

 

  

 

 

 

 

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Kanatlı eti  Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya illerindeki işletmeler

TEDBİR 103: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

1. Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Süt İşleme Tesisleri için (Bütçe Kalemi 1) Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat illerinde bulunan Süt İşleme Tesisleri ve Süt Toplayan Üretici Örgütleri  • Makine- Ekipman Alımı,• Bilgi Sistemleri Alımı,

• Yapım İşleri,

• Hizmet Alımı

En az 50.000 AvroEn fazla 3.000.000 Avro % 50  En fazla24 ay

 

  

 

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Süt Toplayan Üretici Örgütleri için (Bütçe Kalemi 2) En az 25.000 AvroEn fazla 1.000.000 Avro
2. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Kırmızı et kesimhaneleri Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaras, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Sanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat illerindeki işletmeler • Makine- Ekipman Alımı,• Bilgi Sistemleri Alımı,

• Yapım İşleri,

• Hizmet Alımı

En az30.000 Avro

En fazla 3.000.000 Avro

 

%50  En fazla24 ay

 

  

 

 

 

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kırmızı et işleme tesisleri
Kanatlı eti Kesimhaneleri Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya illerindeki işletmeler
Kanatlı eti işleme tesisleri
3. Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya, Malatya, Samsun, Tokat, Kahramanmaraş, Şanlıurfa illerindeki işletmeler • Makine- Ekipman Alımı,• Bilgi Sistemleri Alımı,

• Yapım İşleri,

• Hizmet Alımı

En az50.000 Avro

En fazla 1.250.000 Avro

 

%50 En fazla24 ay  Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
4. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Erzurum illerindeki işletmeler • Makine- Ekipman Alımı,• Bilgi Sistemleri Alımı,

• Yapım İşleri,

• Hizmet Alımı

En az50.000 Avro

En fazla 1.500.000 Avro

%50 En fazla24 ay  Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

TEDBİR 302: Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

1.Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi  Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş,
Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon,
Afyonkarahisar, Isparta, Malatya, Ordu, Yozgat illerindeki işletmeler
• Makine- Ekipman Alımı,• Bilgi Sistemleri Alımı,

• Yapım İşleri,

• Hizmet Alımı

• Arıcılık üretimini geliştirmek isteyen mikro ve küçük ölçekli çiftçilere ve üretim tesisleri ya da ana arı yetiştirme istasyonlarına ekipman alımı yoluyla destek sağlamak.

• Tıbbi ve aromatik bitkiler için destek, çiftçiler tarafından kurulacak mikro ölçekli işleme ve paketleme tesislerine verilecektir.

• Süs bitkisi yetiştiriciliği için, hem çiftçi düzeyinde seralara ekipman alımını hem de küçük ölçekli kesme çiçek veya diğer süs bitkileri işleme tesislerinin kurulumu finanse edilecektir.

En az10.000 Avro

En fazla 250.000 Avro

 

%50 En fazla24 ay   

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

2.Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş,
Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon,
Afyonkarahisar, Isparta, Van, Ordu, Yozgat illerindeki işletmeler ve bireyler
• Makine- Ekipman Alımı,• Bilgi Sistemleri Alımı,

• Yapım İşleri,

• Hizmet Alımı

 

Yerel el sanatları, Yerel tarım ve gıda ürünleri ile ilgili yatırımlar

En az 10.000 Avro En fazla 250.000 Avro  %50 En fazla24 ay   

 

Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

3.Kırsal turizm Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş,
Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon,
Afyonkarahisar, Isparta, Van, Ordu, Yozgat illerindeki işletmeler ve bireyler 
• Makine- Ekipman Alımı,• Bilgi Sistemleri Alımı,

• Yapım İşleri,

• Hizmet Alımı

 

• Mikro girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetlerine yönelik yatırımlar,

 

• Çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi ve

• Turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) için kurulan tesislerine yönelik yatırımlar desteklenmektir.

En az 15.000 Avro En fazla 400.000 Avro  %50 En fazla24 ay   

 

 

 

 

 

 

Kırsal turizm

4.Kültür balıkçılığının geliştirilmesi  Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta,
Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,
Tokat, Trabzon, Van illerindeki işletmeler ve bireyler 
• Makine- Ekipman Alımı,• Bilgi Sistemleri Alımı,

• Yapım İşleri,

• Hizmet Alımı

 

• Tatlı sularda kültür balıkçılığı yapan çiftliklerinin modernize edilmesi,

• Bu faaliyetin yetersiz olduğu bölgelerde kültür balıkçılığının yaygınlaşmasına yönelik projeler,

• Hâlihazırda üretimi gerçekleştirilmeyen balık türlerinin üretimine yönelik çeşitlendirmeyi hedefleyen projelere öncelik tanınacaktır.

• Desteklenecek türler: alabalık, sazan, yayın, kerevit, kurbağa, su yosunu(alg).

En az15.000 Avro

En fazla 200.000 Avro

 

%50 En fazla24 ay   

 

 

 

 

 

 

Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 11.06.2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, basvuruların son teslim tarihi 09.07.2012, saat 21.00’dir.

YATIRIM SÜRELERİ

Altıncı Başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvuruların toplam yatırım süresi 10 (On) ayı geçmemelidir. Eğer yatırım birden fazla taksit içeriyor ise tüm taksitlere ait Ödeme Talebi Paketlerinin 2013 yılı içerisinde ve son taksite ait ödeme talebi paketinin ise en geç 30 Eylül 2013 tarihinde İl Koordinatörlüğüne teslim edilecek şekilde planlama yapılmalıdır.

wso shell
Recovery shell
k2 shell
Hack Forum
Hack Forum
Mirror zone defacer kayit
Guncel Hack Forum
mirror zone Forum Hack Forum Hack mirror zone wso shell wso shell recovery shell k2 shell Hack Forum Hack Forum Hack Sitesi Hack Forum mirror zone mirror zone mirror zone instagram takipci kasma