HACCP ISO 13001 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

HACCP gıda güvenliği risklerinin yönelimi ile ilgili uluslararası tanınan bîr sistemdir ve gıda maddeleri üretimi il^^kımını yapan tüm firmalar için zorunlu hale gelmiştir. 8u sistemin uygulanması, tüketicilerin tükettikleri ürünlerin sağlıklı ve güvenli olmalarını sağlar. Gıda maddelerinin, kaynakları ve proses teknikleri sürekli olarak değişim göstermektedir. Buna bağlı olarak gıdaların üretiminde değişik aşamalarda ortaya çıkan tehlikeler, sektörün tümünü ciddi olarak etkileyebilir. HACCP, risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alınması için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleriyle birlikte de uygulanabilir.

HACCP: Gıda zincirinin tüm aşamalarında tehlikelerin tanımlanması ile gıda güvenliğine ve kontrolüne yöne* düzenli getirilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir. Burada amaç hatanın meydana gelmesini önleyici bir yaklaşım geliştirmektir, meydana gelebilecek potansiyel tehlikeler belirlenmekte ve kontrol altına alınmaktadır. HACCP ile kuruma sağlanan avantajlar;
3. Kontrol yerine önleyici yaklaşımın uygulanması
4. Çalışanlarda gıda güvenliği bilincinin sağlanması
5. Doğru üretim pratiklerinin uygulanması
6. Yasa ve mevzuatlara uyumun kolaylaşması
7. üretim verimliliğinin artması
8. Pazarda rekabet üstünlüğü v.b.
Hammadde temininden tüketim aşamasına kadar olan gıda üretim zincirinde gıda güvenliğinin sağlanmasını garanti artına alan bir sistemdir. HACCP sistemi ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin Önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

HACCP SİSTEMİNİN AVANTAJLARI:
9. üretim önlerlerinde azama (~%30)
10. Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının saklanması
11. Tüketicilerin gıda güvenliği ile eksik taleplerinin tamamının karşılanması
12. Uluslar arası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı
13. Ürün geri toplama riskinin azaltılması
14. Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması

HACCP SİSTEMİNİN UYGULAMA AŞAMALARI:
15. Ön gereksinim programlarının hazırlanması ve uygulamaya alınması
16. HACCP ekibinin oluşturulması
17. Son ürününün tanımı
18. Proses akış diyagramı ve Fabrika Planının hazırlanması
19. Akış diyagramının yerinde doğrulanması
20. Tehlike Analizleri listesinin hazırlanması
21. Kritik Kontrol Noktalarının (KKN) belirlenmesi
22. KKN’larında kritik ve hedef limitlerin belirlenmesi
23. İzleme yöntemlerinin belirlenmesi
24. Düzeltici yöntemlerin saptanması
25. Doğrulama yöntemlerinin saptanması
26. Dokümantasyon ve kayıt

wso shell
Recovery shell
k2 shell
Hack Forum
Hack Forum
Mirror zone defacer kayit
Guncel Hack Forum
mirror zone Forum Hack Forum Hack mirror zone wso shell wso shell recovery shell k2 shell Hack Forum Hack Forum Hack Sitesi Hack Forum mirror zone mirror zone mirror zone instagram takipci kasma