Çevre Yönelim Sistemi, kuruluşlardan faaliyet ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekler. ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 sistemini mevcut sistemine entegre edebilir.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
Çevre Yönetim Sistemi, bir kuruluşun önemli ve Öncelikli olarak tanımlanan çevresel etkilerinin kontrol altına alınması, azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması için belirlediği çevre ve hedeflerine sistematik bir biçimde ulaşma çabasıdır. Çevre Yönetim Sistemi ayrıca sürekli gelişmeyi hedef alan bir döngüdür. Her döngüde bir önceki uygulamalara göre daha iyi bir çevre performansı sergilemeyi esas alarak verimli işlemler, temiz teknolojiler, daha az atık. daha yaratıcı hizmetler, kısaca sosyal ve ekonomik açıdan ciddi kazançlar sağlar.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Çevre boyutları ile etkilerinin belirlenmesi ve kontrolünün gerçekleştirilmesi.
• Çevresel performansın arttırılması {hedeflerle yönetim)
• Çevre yasalarına uyumun sağlanması

• Maiyetlerden tasarrufun sağlanması
• Firma saygınlığının ve Pazar payının artması, rekabet gücünün artması
• Verimliliğin geliştirilmesi
• Kredi, vergi avantajları

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI
Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerini 4 sürece ayırır:
• Planlama Süreci: Çevre boyutları tespit edilir, önemli olanlar değerlendirilir, amaç ve hedefler oluşturulup, uygulamalar planlanır.
• Uygulama Süreci: Plan uygulanır ve üzerinde anlaşılan önlemler kuruluşun hedefleri doğrultusunda alınır.

Kontrol(Değerlendirme süreci): Plan dahilindeki faaliyetler etkinlik ve yeterlilik açısından kontrol edilip, sonuçlar planlananlar ile karşılaştırılır. Zayıf noktaların çıkması için veri oluşturulur.
– İyileştirme (Düzeltici Önleyici Faaliyet Süreci): Potansiyeldik uygunsuzluklar oluşmaması veya tekrarlanmaması için planlı faaliyetler ile giderilir. Sistem, düzeltici önleyici faaliyetlere uygun olarak yeniden yapılandırılır.

 

wso shell
Recovery shell
k2 shell
Hack Forum
Hack Forum
Mirror zone defacer kayit
Guncel Hack Forum
mirror zone Forum Hack Forum Hack mirror zone wso shell wso shell recovery shell k2 shell Hack Forum Hack Forum Hack Sitesi Hack Forum mirror zone mirror zone mirror zone instagram takipci kasma