1.Ticari Sır : Müşterilerimizin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, rakiplerince bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken işletme ve şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerden oluşur.

Ticarî sır, ilgili kanunlarda öngörülen esas ve sınırlamalara tâbi olmak kaydıyla açıklanamaz, kullanılamaz ve verilemez.

2. Gizlilik ve Güvenirlik:  Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizde, bir iş akdinin karşılıklı olarak imzalanmış olmasına bakılmaksızın, işbu dokümanda detayları açıklanan Gizlilik İlkesi uygulanır. Bu kapsamda ilk temas ve ön görüşme safhasından başlayarak, çalışmalarımızın tüm aşamalarında müşterilerimiz hakkında doğrudan veya dolaylı yoldan elde edilen her türlü bilgi, belge, elektronik ortam kayıt ve verileri, Ticari Sır niteliğini taşıdığı gerekçesiyle, Gizli gizlilik dereceli olarak işleme tabi tutulur
3. Çıkar Çatışması: Hizmetlerimiz sırasında ve sonrasında, hizmetlerimiz sırasında taşıdığımız görev ve sorumluulklar gereği edindiğimiz bilgi ve iş ilişkilerini, kişisel çıkarlarımız yararına kullanmayız ve bundan kaçınmak için azami özeni gösteririz.
4. Topluma Karşı Sorumluluklarımız: İyi vatandaş olma bilinciyle, toplumsal konularda duyarlı ve bilinçli hareket eder, ulusal değerlerimizi korur ve ayrıca hizmet verdiğimiz firmaların bulunduğu ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız.
5. Yasalara Karşı Saygı: Tüm hizmetlerimizde ülkemizin ve hizmet verdiğimiz firmaların bulunduğu ülkelerin hukuk düzenine saygı duyar ve yasalara uyarız.

wso shell
Recovery shell
k2 shell
Hack Forum
Hack Forum
Mirror zone defacer kayit
Guncel Hack Forum
mirror zone Forum Hack Forum Hack mirror zone wso shell wso shell recovery shell k2 shell Hack Forum Hack Forum Hack Sitesi Hack Forum mirror zone mirror zone mirror zone instagram takipci kasma